Pages

Luật chơi lô đề online Happy8 H8vn

 Ở Miền Nam Việt Nam trò chơi xổ số được tổ chức hàng ngày. Mỗi ngày sẽ có 3 đài xổ (1 Đài Chính Và 2 Đài Phụ) với những kết quả xổ số khác nhau. Dưới đây là lịch mở cửa và đóng cửa của các đài xổ số ( Tính theo thời gian GMT+8)


Kết quả xổ số ở mỗi đài ( Đài chính, Đài phụ 1 và Đài phụ 2) sẽ có mười tám giải được ghi nhận. Dưới đây là bảng giả thiết các kết quả trúng thưởng cho trò chơi 4 số ở thị trường Miền Nam Việt Nam.

Kết quả trúng thưởng bao gồm các con số từ 2 đến 6 số. Theo một thứ tự xác định được bắt đầu từ Phải sang Trái.
Ví dụ:

 


Ghi chú: Tham chiếu các kết quả trúng thưởng từ các giải 7 đến 18, mỗi giải có từ 5 đến 6 con số. Theo đó, sẽ có 2 con số không được tính. Kết quả chỉ sử dụng 4 con số cuối cùng, theo như mô tả của bảng kết quả như trên thì các số màu đỏ sẽ không được tính.


I. CÁC CƯỢC THÔNG THƯỜNG   

       A. CƯỢC CÁC CON SỐ (18 Lô)

                 1. CƯỢC 2 SỐ (2D)

                   1.a. 2D - CƯỢC ĐẦU

Người chơi đặt cược 2con số cho lô đầu theo Đài Xổ số tương ứng
Ví dụ: Người chơi X đặt cược vào ngày thứ 2  tại Đài Chính (Tp.Hồ Chí Minh) với tiền cược là 1 USD, Cược Đầu: cược 2 con số là 3, 4.
Tham khảo đến bảng kết quả dưới đây cho Cược Đầu – Đối chiếu kết quả ở Lô 1.
Tổng số tiền đặt cược = Số tiền đặt cược * số lần lô cược
Tổng số tiền đặt cược = USD 1.00 * 1 (Lô 1)
Tổng số tiền đặt cược = USD 1.00
Số tiền thanh toán cho người chơi = Số tiền cược * Số lần lô trúng thưởng xuất hiện * odds
Sồ tiền thanh toán = USD 1.00*75 = USD 75


         
           1.b. 2D – CƯỢC ĐUÔI

Người chơi đặt cược 2con số cho lô cuôi theo Đài Xổ số tương ứng
Ví dụ: Người chơi X đặt cược vào ngày thứ 2 tại Đài chính (Tp.Hồ Chí Minh), với khoảng đặt cược là 2 USD, CƯỢC ĐUÔI: cược 2 con số là 5,6.
Tham khảo đến bảng kết quả dưới đây cho CƯỢC ĐUÔI – Đối chiếu kết quả ở Lô 18.
Tổng số tiền đặt cược = Số tiền cược * số lần lô cược
Tổng số tiền đặt cược = USD 2.00 * 1 (Lô 18)
Tổng số tiền đặt cược = USD 2.00
Số tiền thanh toán cho người chơi = Số tiền cược * Số lần lô trúng thưởng xuất hiện * odds
Sồ tiền thanh toán = USD 2.00* 1* 75 = USD 150


                 1.c. 2D- CƯỢC ĐẦU&ĐUÔI

Người chơi đặt cược vào 2 con số cho cả 2 lô đầu và lô cuối của đài Xổ số tương ứng.
Ví dụ: Người chơi X đặt cược vào ngày thứ Hai tại Đài chính (Tp.Hồ Chí Minh), với khoảng đặt cược là 2 USD, CƯỢC ĐẦU-ĐUÔI: cho con số là 5,6.
Tham khảo đến bảng kết quả dưới đây cho CƯỢC ĐẦU-ĐUÔI – Đối chiếu kết quả ở Lô 1 và Lô 18.
Tổng số tiền đặt cược = Số tiền cược * số lần lô cược

Tổng số tiền đặt cược = USD 2.00 * 2 (Lô 1 và Lô 18)
Tổng số tiền đặt cược = USD 4.00
Số tiền thanh toán cho người chơi = Số tiền cược * Số lần lô trúng thưởng xuất hiện * odds
Sồ tiền thanh toán = USD 2.00* 2* 75 = USD 300.00
Note: Người chơi trúng cả hai giải đầu và đuôi (Lô 1 và Lô 18)

                1.d  2D- BAO LÔ

Người chơi đặt cược vào tất cả 2 con số tương ứng với đài xổ số (Bao Lô).
Ví dụ: Người chơi X đặt cược vào ngày thứ Hai tại Đài chính (Tp. Hồ Chí Minh), với khoảng đặt cược 1 USD, BAO LÔ: cược 2 con số là 4, 5
Tham khảo đến bảng kết quả dưới đây cho BAO LÔ 2 con số của tất cả các kết quả xổ số.
Tổng số tiền đặt cược = Số tiền đặt cược * số lần lô cược

Tổng số tiền đặt cược = USD 1.00 * 18 (bao lô)
Tổng số tiền đặt cược = USD 18.00
Số tiền thanh toán cho người chơi = Số tiền cược * Số lần lô trúng thưởng được xuất hiện *odds
Sồ tiền thanh toán = USD 1.00* 12* 75 = USD 900.00
Note: Người chơi trúng cả mười hai lô 2 con  trong số 18 lô đặt cược.

2. 3D - CƯỢC 3 SỐ (17 Lô)

           2.a  3D -  CƯỢC ĐẦU&ĐUÔI :

Người chơi đặt cược vào 3 con số cho cả 2 lô đầu và lô cuối của đài Xổ số tương ứng.
Ghi chú: kết quả 3 số đầu là ở Lô thứ 2 trong bảng kết quả xổ số.
Ví dụ: Người chơi  X đặt cược vào ngày thứ Hai tại Đài phụ 1 (Đồng Tháp), đặt cược 1 USD vào lô 3 số là các số 1, 2, 3
Tổng số tiền đặt cược = Số tiền đặt cược * số lần lô cược

Tổng số tiền đặt cược = USD 1.00 *2 (Lô 2 và Lô 18)
Tổng số tiền đặt cược= USD 2.00
Số tiền thanh toán cho người chơi = Số tiền cược * Số lần lô trúng thưởng được xuất hiện * tỷ lệ cược
Sồ tiền thanh toán= USD 1.00*1*650=650
Ghi chú: Trúng 1 lần trong số 17 giải.

                    
               2.b. 3D – BAO LÔ :

Người chơi đặt cược vào 3 con số của tất cả các kết quả xổ số (17 Lô) của đài Xổ số tương ứng.
Ví dụ: Người chơi X đặt cược vào ngày thứ 2 tại Đài phụ 1 (Đồng Tháp), với khoảng đặt cược 1 USD, Bao lô 3 con số 1, 2, 3
Tổng số tiền đặt cược = Số  tiền đặt cược * số lần lô cược

Tổng số tiền đặt cược = USD 1.00 * 17 (Bao Lô)
Tổng số tiền đặt cược = USD 17.00
Số tiền thanh toán cho người chơi = Số tiền cược * Số lần lô trúng thưởng xuất hiện * tỷ lệ cược
Sồ tiền thanh toán = USD 1.00* 3* 650 = USD 1950.00
Note: Người chơi trúng 3 lần trong số 17 lô đặt cược.


    3. 4D - CƯỢC 4 SỐ (16 Lô)

Người chơi đặt cược vào 4 con số của tất cả các kết quả xổ số (16 Lô) của đài Xổ số tương ứng.
Ví dụ: Người chơi X đặt cược vào ngày thứ 2 tại Đài phụ 1 (Đồng Tháp), với khoảng đặt cược 1 USD, Bao lô 4  con số 1, 2, 3,4

Tổng số tiền đặt cược = Khoảng tiền đặt cược * số lần lô cược
Tổng số tiền đặt cược = USD 1.00 * 16 (Bao Lô)
Tổng số tiền đặt cược = USD 16.00
Số tiền thanh toán cho người chơi = Số tiền cược * Số lần lô trúng thưởng xuất hiện * tỷ lệ cược
Sồ tiền thanh toán = USD 1.00* 4* 6000
Sồ tiền thanh toán = 24,000.00
Ghi chú: Người chơi trúng 4  lần trong số 16 lô đặt cược.


B. CƯỢC ĐẢO

Người chơi có thể đặt cược hết tất cả các số X là các số được tổ hợp từ sự hoán đổi vị trí của nó. Đặt cược trong hoán vị, thành viên có thể lựa chọn được nhiều loại lô khác nhau ( Đầu, cuối, đầu-cuối, bao trọn lô)
     1. Cược Đảo 2 con số   

                  1.1 Tất cả sự kết hợp duy nhất ( A, B) cho ra 2 cặp số đảo, ví dụ như sau:

                  
                 1.2 Cặp số giống nhau: duy nhất một kết hợp/ đảo; ví dụ như AA, BB

   2. Cược Đảo 3 con số    


              2.1 Tất cả sự kết hợp duy nhất (A, B, C) cho ra 6 tổ hợp, ví dụ như sau:


            2.2 Hai trong 3 số giống nhau ( bất kỳ) cho ra 3 tổ hợp như sau:


3. Cược Đảo 4 con số   

             3.1 Tất cả các số ( A, B, C, D) đảo vị trí cho nhau, cho ra 24 tổ hợp số sau:


              3.2 Hai trong 4 số giống nhau ( bất kỳ) cho ra tổ hợp 12 số như sau:

                     
                   3.3 Cặp số: ví dụ 1010, 1818, 2323 ( bất kỳ) cho ra 6 tổ hợp:


                  3.4 Ba trong 4 số giống nhau, ví dụ 8881, 2333 ( bất kỳ) cho ra 4 tổ hợp số như sau:


II. 4D- CƯỢC ĐẶC BIỆT

     4D- Cược đặc biệt là kiểu cược dựa trên kết quả của 16 lô của từng đài xố số tương ứng. Người chơi có thể cược từ vị trí thứ 1,2,3,4 của kiểu cược: Cược Đầu, Cược  Đuôi, Cược Đâu –Đuôi, Bao Lô.
Kết quả sẽ được căn cứ vào vị trí của con số từ PHẢI sang TRÁI, quy ước cho con số được cược như sau:

Tài       :  5,6,7,8,9
Xỉu       : 0,1,2,3,4
Lẻ        : 1,3,5,7,9
Chẵn    : 0,2,4,6,8        


1. 4D- CƯỢC ĐẶC BIỆT – CƯỢC ĐẦU

    Tài/Xỉu
    Chẵn/Lẻ

Ví dụ: Thành viên đặt cược vào ngày thứ Hai, Đài chính (Tp. Hồ Chí Minh)
Cược trong Vị Trí 1 - Xỉu. Số tiền đặt cược là USD 10.00
Kết quả vị trí 1 là 4 (tức là Xỉu), thành viên sẽ dành được tiền thắng cược là :
USD 10.00 * 1.93 * 1( Cược Đầu)= USD 19.30

2. 4D- CƯỢC ĐẶC BIỆT – CƯỢC ĐẦU&ĐUÔI

    Tài/Xỉu
    Chẵn/Lẻ

Ví dụ:  Thành viên đặt cược vào ngày thứ Hai, Đài phụ 1 ( Đồng Tháp)
Cược trong Vị Trí 1 – Tài, với số tiền đặt cược là USD 10.00
Tổng số tiền cược là: USD 10.00 * 2( cược đầu-cuối) = USD 20.00
Kết quả vị trí 1 của cược đầu và cược đuôi là 6 (Tài), 8 (Tài), ), thành viên sẽ dành tiền thắng cược là :
USD 10.00 * 1.93 * 2 = USD 38.60

3. 4D- CƯỢC ĐẶC BIỆT – CƯỢC ĐUÔI

    Tài/Xỉu
    Chẵn/Lẻ

Ví dụ:  Thành viên đặt cược vào ngày thứ Hai, Đài phụ 2 ( Đồng Tháp)
Cược trong Vị Trí 1 – Tài. Số tiền đặt cược là USD 10.00
Tổng số tiền cược là: USD 10.00 * 1(Cược đuôi) = USD 10.00
Kết quả vị trí 1 của cược đầu là 8 (tức là Tài) thành viên sẽ dành tiền thắng cược là :
USD 10.00 * 1.93 * 1 = USD 19.30

4. 4D- CƯỢC ĐẶC BIỆT – BAO LÔ

    Tài/Xỉu
    Chẵn/Lẻ

Ví dụ:  Thành viên đặt cược vào ngày thứ Hai, Đài phụ 3 (Cà Mau)
Cược trong Vị Trí 2 –Tài với số tiền đặt cược là USD 10.00
Tổng số tiền cược là: USD 10.00 * 16 ( bao lô) = USD 160.00
Kết quả vị trí 2 là 3, 3, 4, 4 (tức là Xỉu); 5, 5, 5, 5 (Tài); 8, 8, 8, 8 (Tài); 0, 0 (Xỉu) & 9 (Tài). Thành viên thắng 10 lần trong đặt cược này.
Thành viên sẽ dành tiền thắng cược là :
USD 10.00 *1.93 *10 = USD 193.00

** Tương tự cho kiểu cược Chẵn/Lẽ