Pages

Casino trực tuyến Happy8 !

                BACCARAT TRỰC TUYẾN HAPPY8 

Các bạn click vào www.w88.com để vào trang chủ : 

W88  W881  W882  W883  W884  W885
 
 

Baccarat là một trong các trò chơi bài đơn giản nhất để chơi.Nó được chơi với tổng cộng 8 lá bài chứa trong một ván (tương tự như được sử dụng trong bài xì).
Tùy thuộc vào các ván, người chơi được chia cả hai hoặc ba lá bài. Người chơi đặt giữa hai lựa chọn tay cá cược: nhà cái hoặc người chơi bài.
Một lựa chọn khác là Hòa hoặc Cầm hòa, so với hai tay chơi khác là kết quả thấp nhất có thể
- một yếu tố phải được xem xét khi lập kế hoạch đánh cuộc vào nó.
Mục tiêu của trò chơi rất đơn giản: người chơi với một tay có giá trị gần 9 – tay điểm cao nhất
- chiến thắng, tay thấp nhất bằng 0.
Xác định giá trị lá bài như sau:
Lá bài từ 2 đến 9 cho giá trị mặt
Át có giá trị là 1
Lá bài có mặt người (con bồi, đầm già) có giá trị là 0
Các lá bài số 10 cũng có giá trị là 0
Khi thêm hai hoặc nhiều lá bài, các tổng của số đơn lẻ tạo thành giá trị ban đầu của họ (2 +3 = 5; 1+7 = 8). Cộng hai lá bài cho ra con số hai chữ số có giá trị tại bất kỳ thì điểm là số đuôi của tổng số điểm (10+ 6 = 16= 6, 9 +5 = 14 = 4, 11+ 9 = 20 = 0).
Khi một ván thắng – về phía tay nhà cái hoặc tay của người chơi -số điểm tương đương với 8 hoặc 9 (được gọi là một “ván ù”), không có lá bài nào khác được xử lý và tay bài đó được coi là người chiến thắng. Nếu các tay có giá trị như nhau – một Hòa hoặc cùng điểm – người chơi đặt cược vào Hòa thì thắng.
Một tay chơi thắng cược được trả với tỷ lệ 2 ăn 1 so với số tiền cược ban đầu.
Tiền cược thắng vào tay nhà cái thì cũng được trả với tỷ lệ 2 ăn 1so với tiền cược bỏ ra ban đầu. Tuy nhiên, 5% của tiền thắng được trừ vào tiềnhoa hồng cho nhà cái.
Cuối cùng, một cược Hòa thành công trả 8-1 ( từ 9 đến 1) so với tiền đặt cược ban đầu.
Khi chơi với luật lá bài Thứ Ba, một số thay đổi được thực hiện.
Nếu giá trị tổng cộng là 8 hoặc 9, cả hai người chơi và nhà cái phải dừng lại.
Nếu tổng điểm của tay người chơi là từ 0-5, anh ta phải rút bài (một lá thứ ba phải được chia).
Nếu tổng số điểm là 6-7, tay bài đó phải dừng
Trong trường hợp người chơi có hai thẻ bài phải dừng, thì nhà cái với giá trị là 3, 4 hoặc 5 phải rút thêm; giá trị là 6 thì phải dừng.
When a Player hand is dealt a third card, the following rules apply to the Banker’s receipt of a third card:
Khi một người chơi được chia một thẻ bài thứ ba, các quy tắc sau đây áp dụng để nhận một thẻ thứ ba của nhà cái:
Nếu tay bài của nhà cái có tổng số từ 0-2, thì người chơi phải rút bài
Nếu nhà cái có giá trị bằng 7 thì người chơi phải dừng.
Nếu tổng điểm là 3-6, lá thứ ba cho người chơi sẽ xác định liệu các bên có phải rút thêm bài hoặc dừng, dựa trên bảng hiển thị dưới đây